LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Monday, February 20, 2012

Menyerlahkan Konsep Diri


Konsep diri seseorang berbeza dengan individu lain. Ini kerana kita dilahir, dibesar dan hidup dalam suasana pelbagai dan berbeda-beda. Persekitaran berbeda-beda inilah yang mempengaruhi konsep diri seseorang.

Mengikut Ainon Mohd. dalam bukunya Panduan Menggunakan Teori Motivasi di Tempat Kerja (PTS, 2003), makna konsep diri ialah imej diri. Setiap individu mempunyai imej tentang siapa dirinya. Imej itulah yang dikatakan konsep diri. Imej diri sesorang itu terbina daripada segala perasaaan dan fikirannya terhadap segala bakat, keupayaan, keistimewaan, kekuatan, kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya.

Apabila dia mendaki gunung, konsep diri jasmaniahnya menyerlah
Apabila dia sedang berkonflik, konsep diri emosinya menyerlah
Apabila dia sedang beribadat, konsep diri rohaniah menyerlah
Apabila dia belajar di dalam kelas, konsep diri intelektual pula menyerlah

Konsep diri yang baik mempunyai corak positif manakala konsep diri yang rendah mempunyai corak negatif. Ia bergantung sejauh mana seseorang memanfaatkan konsep dirinya. Seandainya seseorang itu tidak menggunakan bakat atau kelebihan yang ada, maka konsep dirinya akan terus tepu dan beku. Jika seseorang menggunakan konsep dirinya yang negatif-negatif, maka konsep dirinya membentuk kekurangan diri atau mungkin berakhir tragedi yang malang. Tetapi seseorang yang menggunakan bakat dan kelebihan yang ada kepada perkara yang baik-baik, seseorang telah mencapai status konsep diri yang hebat.

Umpamanya dalam meninggi konsep dirinya, seseorang yang mempunyai kemahiran dalam seni desain, dia menyumbang kemahirannya dalam rekaan ilustrasi untuk pengkomersialan. Seseorang yang bebakat dalam pidato, dia menyertai pertandingan perbahasan di universitinya. Seseorang yang pandai menjahit, dia membuka kelas jahitan kepada orang ramai.

Hakikatnya, seseorang pelu bijaksana menggunakan konsep dirinya. Meletakkan konsep dirinya pada tempat dan waktu yang betul mengukir suatu konsep diri yang berharga dalam kehidupan seseorang.
No comments:

  © Powered by Blogger Theme ProBlogger, by Ourblogtemplates.com 2008

DAMAI SURIA