LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, September 29, 2013

Ungkapan Dr. Siddiq Fadzil: Melayu, Islam dan Alam


Pengislaman telah mentransformasikan Melayu dari bangsa yang terkurung dalam kekarutan tahyul dan dongeng menjadi bangsa rasional yang responsif terhadap rangsangan al-Qur'an agar berfikir (tafakkur) dan merenung (tadabbur).  Ungkapan tradisi "alam terkembang dijadikan guru" adalah penjelmaan kesedaran Melayu tentang hakikat alam sebagai al-kitab al-maftuh (kitab terbuka) yang memuatkan pelbagai rahsia dan hikmah yang bermanfaat bagi manusia yang dapat memahaminya.  Memang alam adalah ayatu'Llah (tanda yang mengisyaratkan keesaan, kebesaran dan kekuasaan Allah).  Justeru, berguru kepada alam dalam tradisi Melayu dapat diertikan sebagai usaha memaknai tanda-tanda pada alam ciptaan Tuhan (ayat al-kawn) dan mengambil iktibar untuk panduan hidup.  Peribahasa Melayu yang mengungkapkan wisdom pusaka bangsa banyak sekali mengangkat objek kealaman: langit, tanah, gunung, bukit, batu, air, angin, flora dan fauna. Demikianlah bukti nyata ketajaman daya renung Melayu.

- Dr. Siddiq Fadzil
  Islam dan Melayu: Martabat Umat dan Daulat Rakyat. 2012.
No comments:

  © Powered by Blogger Theme ProBlogger, by Ourblogtemplates.com 2008

DAMAI SURIA