LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thursday, October 27, 2011

Kedudukan Universiti Dunia Terbaik Sidang 2011/12Saya terbaca baru-baru ini  melalui artikel Yahoo! News mengenai KEDUDUKAN UNIVERSITI DUNIA TERBAIK SIDANG 2011/12QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2011/12 dikeluarkan secara tahunan dan merekod institusi pengajian tinggi terulung dari pelbagai benua dalam kedudukan yang terbaik. Mengikut QS University Ranking, terdapat 8 kriteria yang diambil kira dalam meletakkan sesebuah universiti adalah pada kedudukan yang terbaik. Setiap kriteria itu masing-masing mempunyai indikator dan timbang nilai:
 • Kualiti Penyelidikan (Research Quality)
 • Kualiti Pengajaran (Teaching Quality)
 • Kebolehpekerjaan Siswazah (Graduate Employability)
 • Infrastruktur (Infrastructure) 
 • Pengantarabangsaan (Internationalisation) 
 • Inovasi dan Pemindahan Pengetahuan (Innovation & Knowledge Transfer) 
 • Misi Ketiga (Third Mission)
 • Bidang Kepakaran (Specialist Subject) 


  10  Universiti terbaik di dunia bagi sidang 2011 adalah seperti berikut:

  #1     University of Cambridge  (United Kingdom)
  #2     Harvard University  (United States)
  #3     Massachusetts Institute of Technology  (United States)
  #4     Yale University  (United States)
  #5     University of Oxford  (United Kingdom)
  #6     Imperial College London  (United Kingdom)
  #7     UCL (University College London) ( United Kingdom)
  #8     University of Chicago  (United States)
  #9     University of Pennsylvania  (United States)
  #10   Columbia University  (United States)


  Melihat kedudukan IPT MALAYSIA pada sidang 2011/12 tersebut, hanya sebuah universiti sahaja mewakili Malaysia iaitu Universiti Malaya (UM) yang mendapat status kelayakan pada 200 universiti terunggul. Manakala dalam siri 700 universiti  dunia yang dinilaikan, terdapat 5 buah IPTA MALAYSIA yang dinobatkan pada kedudukan Universiti Dunia Terbaik 2011/12.

  #167           Universiti Malaya (UM)
  #279           Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  #335           Universiti Sains Malaysia (USM)
  #401-450    Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  #451-500    Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
  #601+         Universiti Teknologi Mara (UiTM)  QS World University Rankings 2011/12  juga mengkategorikan kedudukan Universiti Asia Terbaik. Sidang 2011 meletakkan 10 Universiti Asia yang terbaik adalah seperti berikut:

  #1     The Hong Kong University of Science and Technology  (China)
  #2     University of Hong Kong  (China)
  #3     National University of Singapore (NUS)  (Singapura)
  #4     The University of Tokyo  (Jepun)
  #5     The Chinese University of Hong Kong  (Jepun)
  #6     Seoul National University (Korea Selatan)
  #7     Kyoto University  (Jepun)
  #8     Osaka University  (Jepun)
  #9     Tokyo Institute of Technology  (Jepun)
  #9     Tohoku University  (Jepun)

  Universiti dari MALAYSIA yang dinobatkan dalam 100 Universiti Asia Terbaik 2011 adalah seperti berikut:

  #39    Universiti Malaya (UM)
  #53    Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  #54    Universiti Sains Malaysia (USM)
  #57    Universiti Putra Malaysia (UPM)
  #76    Universiti Teknologi Malaysia (UTM)


  Perbandingan Kedudukan Universiti Malaysia Tahun 2011 dan 2010 
  pada Kedudukan Universiti Terbaik Dunia
  - ihsan dari The Star Online
  No comments:

    © Powered by Blogger Theme ProBlogger, by Ourblogtemplates.com 2008

  DAMAI SURIA